DYSTRYBUTOR W POLSCE

SIROWA Poland Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie,
03-931 Warszawa, ul. Poselska 11
zarejestrowana w Sądzie Rejonowym dla m. st. Warszawy,
XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sadowego
KRS 0000119845
kapitał zakładowy 4.896.000,00 zł.
NIP 951-18-83-293

PRODUCENT

G. Pohl-Boskamp GmbH & Co. KG
Kieler Strasse 11
25551 Hohenlockstedt
Germany Niemcy
Tel.: +49 (0)48 26 / 59-0
Fax: +49 (0)48 26 / 59-109
www.pohl-boskamp.com
info@pohl-boskamp.de

Producent
G. Pohl-Boskamp GmbH & Co. KG
Kieler Strasse 11
25551 Hohenlockstedt